Yangiliklar

Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: qonuniylik; fuqarolar xuquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi; ochiqlik va shaffoflik; tizimlilik; davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi; korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi; javobgarlikning muqarrarligi.

Batafsil

Бутунжаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан коронавирус пандемияси (COVID-19) эълон қилишини муносабати билан бугунги кунда республикамиз ҳудудида ушбу хавли инфекция кенг тарқалиб кетишини олдини олиш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда.

Batafsil

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.04.19г. №ПП-4297 ГУП "DVTBTTESDM" информирует все заинтересованные стороны.

Batafsil